Hos lægen med Popsi og Krelle – 6 sange og tilhørende videoserie

Børn og voksne skal føle sig trygge ved den årlige børnundersøgelse - og i det hele taget, når vi er på besøg hos lægen . Vi synger om det, for at italesætte lægebesøget gennem sang, og give børn og forældre mulighed for at snakke om dét, der skal foregå. Det kan hjælpe til at afdramatisere situationen.

Børn og forældre skal føle sig trygge hos lægen

Vi har erfaring som artister og producenter af børneindhold, men det lægefaglige, har vi overladt til professionelle læger fra Læger Formidler. Foreningen, der er grundlagt af og drives frivilligt af læger, har som mål at udbrede forståelse om sygdom og sundhed. Projektet - der er en lille drøm, der går i opfyldelse for os nu - har været undervejs længe og er skabt i samarbejde med lægerne. Det er en udbredt holdning, at vi ikke skal lyve overfor børn i forbindelse med lægeundersøgelse, og at børn ikke tager skade af at tale om, at nogle af de ting, vi oplever hos lægen, kan være ubehagelige.Børn leger læge allerede fra en tidlig alder. Det er spændende, og gennem legen bliver barnet i stand til bedre at håndtere usikkerhed og utryghed. Men hvordan lærer man et lille barn at de fleste ting, der foregår hos lægen, er helt ufarlige, samtidig med, at der også en gang i mellem kan være behov for ting, der er svære at forklare, og som måske ligefrem gør ondt, fx et vaccinestik eller en blodprøve. Den opgave satte vi os for at prøve at løse gennem musik og sang - guidet af vores dygtige lægevenner.

Lad os prøve at aflive nogle myter ved at synge om det

Lægebesøget og den årlige børneundersøgelse kan nemt blive associeret med noget farligt eller ubehagligt, selvom det jo ikke gør ondt at blive set i øret, lyttet på lungerne eller at blive målt og vejet. Uvisheden fylder ofte for meget, og hvis man som forælder heller ikke er tryg, kan man ubevidst komme til at overføre følelsen til barnet. For de mindste børn, er det alt for abstrakt at tale om sygdomme og sygdomsforbyggelse. Men heldigvis er der andre, mere kreative og intuitive måder at italesætte lægebesøget på. Allerede inden børn selv har et sprog bliver de fanget af musik, fagter og stemninger – helt ned fra 6-8 månedersalderen. Og når forældrene ovenikøbet synger og leger med, så smitter glæden og trygheden.

Vi synger om børns helt almindelige hverdag, og det indebærer bl.a. at skulle til lægen

“Musik er en formidabel formidler til at sætte fokus på dét, der foregår i den helt almindelige hverdag for et lille barn. Gennem musikken kan kan barnet undersøge, få kropslig erfaring med og via sang italesætte dét, der skal ske. Det gælder også emner, som er sværere at sætte ord på, eller som er mindre sjove, men som handler om ting, man bare skal igennem.”, fortæller Popsi.
*
Og hvis det gør ondt, så går det i hvert fald hurtigt over...
Krelle fortsætter: "Vi håber, vi kan være med til at afdramatisere dét at gå til lægen, både for den voksne og barnet. Vi påstår ikke, at det ikke gør ondt at få stik, men vi forsøger at fokusere på, at det trods alt er meget hurtigt overstået. Musik og fagter tilbyder nogle konkrete værktøjer, som både børn, forældre og sundheds- og pædagogisk personale kan få glæde af, særligt når vi taler om de helt små børn. Vi ved, at vores musik allerede bliver brugt på hospitalernes børneafdelinger og almene praktiserende læger”.

Lægerne fortæller:

"Succesen af lægebesøget afhænger i høj grad af at forældrene også føler sig trygge. "Det er helt naturligt, at man som forælder kan finde det udfordrende, når lægen skal kigge i barnets øre eller vaccinere, men det er vores erfaring, at både forældrene og barnet har meget lettere ved at håndtere situationen, hvis de forinden har talt sammen om, hvad der skal ske", fortæller læge Malene Nøhr Demant fra Læger Formidler. Selv er hun mor til tre.
*
Medstifter af Læger Formidler, læge og mor til tre Ida Biering-Sørensen fortæller:"Der er mange misforståelser og utryghed forbundet med sygdom og sundhed hos børn. I Læger Formidler arbejder vi på at komme nogle af myterne til livs og skabe tryghed for småbørnsforældre ved at formidle både faktabaseret og i øjenhøjde. Det gør vi bl.a. gennem vores podcasts, videoer, blog, foredrag og sociale medier - og nu også i samarbejde med Popsi og Krelle.”